Svensk stålproduktion minskade i april

Under april 2020 sjönk råstålsproduktionen i Sverige jämfört med samma månad året innan. Under januari till och med april 2020 uppgick produktionen till 1 655 000 ton råstål, en minskning med 5,1 procent jämfört med samma period förra året. Det visar färsk statistik från Jernkontoret.

Under april producerades sammanlagt 403 tusen ton råstål i Sverige, det är en minskning med 6,7 procent jämfört med april 2019.

Hittills under året har det producerats totalt 1 655 tusen ton. Det är 5,1 procent mindre än motsvarande period 2019.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från elva ståltillverkare i Sverige.