Outokumpu behåller finansiella mål

Outokumpu meddelar att bolaget behåller sina finansiella mål fram till 2020. Bolaget ska nå ett justerat rörelseresultat före avskrivningar på 750 miljoner euro med en avkastning på sysselsatt kapital på 12 procent och en belåningsgrad på max 35 procent.

För att nå lönsamhetsmålet för 2020 så måste Outokumpu förbättra sitt ebitda-resultat med 270 miljoner euro, vilket fördelas på 160 miljoner euro från effektiviseringsvinster och 110 miljoner euro från kommersiell tillväxt.

Outokumpu har nått alla de kortsiktiga ekonomiska mål som sattes under 2016.