Ökning av världens stålproduktion

Den globala råstålproduktionen för de 64 länderna som rapporterade till World Steel Association låg på 161,9 miljoner ton under oktober månad 2020. Det är en ökning med 7,0 procent jämfört med samma månad 2019. På grund av de pågående svårigheterna som COVID-19-pandemin så är många av månadens siffror uppskattningar som kan komma att revideras i nästa månads produktionsuppdatering.

I Asien producerade Kina 92,2 miljoner ton råstål under oktober 2020, en ökning med 12,7 procent jämfört med oktober 2019. Indien producerade 9,1 miljoner ton, en ökning med 0,9 procent. Japan producerade 7,2 miljoner ton, en minskning med 11,7 procent. Sydkoreas råstålproduktion för oktober 2020 låg på 5,9 miljoner ton, en minskning med 1,8 procent.

Inom EU producerade Tyskland 3,4 miljoner ton råstål, en ökning med 3,1 procent jämfört med samma månad 2019. Italien producerade 2,1 miljoner ton, en minskning med 4,6 procent. Spanien producerade 1,1 miljoner ton, en minskning med 7,7 procent.

I Nordamerika producerade USA 6,1 miljoner ton råstål under oktober månad, en minskning med 15,3 procent.

I OSS beräknas produktionen vara 8,4 miljoner ton, en ökning med 4,7 procent. Ukraina producerade 1,7 miljoner ton, en ökning med 5,9 procent.

I övriga Europa var Turkiets råstålproduktion under oktober 3,2 miljoner ton, en ökning med 19,4 procent.