Ökning av världens stålproduktion i juni

Råstålsproduktionen i juni månad för de 64 länder i världen som rapporterade till World Steel Association uppgick till 159,0 miljoner ton, en ökning med 4,6 procent med juni månad 2018.

Kinas råstålsproduktion för juni 2019 var på 87,5 miljoner ton, en ökning med 10,0 procent jämfört med samma månad året innan. Indien producerade 9,3 miljoner ton, en ökning med 4,0 procent. Japan producerade 8,8 miljoner ton, vilket är en minskning med 0,4 procent. Sydkoreas produktion av råstål uppgick till 6,0 miljoner ton, en minskning med 2,6 procent.

I EU producerade Tyskland 3,4 miljoner ton råstål, en minskning med 5,8 procent. Italien producerade 2,1 miljoner ton, en minskning med 2,5 procent. Frankrike producerade 1,3 miljoner ton, en ökning med 3,4 procent. Spanien producerade 1,2 miljoner ton råstål, en ökning med 2,3 procent.

USA producerade 7,3 miljoner ton råstål i juni 2019, en ökning med 3,1 procent jämfört med juni 2018.

Brasiliens produktion låg på 2,8 miljoner ton, en minskning med 3,1 procent. Turkiets produktion för juni 2019 var 2,7 miljoner ton, en minskning med 11,0 procent. Produktionen i Ukraina var 1,7 miljoner ton, en minskning med 3,0 procent.