Ökad stålproduktion i juli

Under juli månad producerades 264 000 ton råstål i Sverige. Det är 66,3 procent mer än motsvarande månad 2020.

Hittills under året har det i Sverige producerats 2 777 tusen ton råstål. Det är 10,4 procent mer än motsvarande period 2020. Under juli månad producerades det totalt 264 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 66,3 procent jämfört med juli 2020.

– För att möta efterfrågan har stålproduktionen i Sverige gått för högtryck under våren. Vi är åter på nivåer jämförbara med år 2019, då vi under samma period, januari till och med juli, producerade 2 947 ton råstål, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.