Ökad produktion av råstål i världen

Världens produktion av råstål, i de 64 länder som rapporterade till World Steel Association, låg på 151,7 miljoner ton under september 2018. Det är en ökning med 4,4 procent jämfört med samma månad 2017.

Den globala produktionen av råstål uppgick till 1 347,0 miljoner ton under de första nio månaderna 2018, en ökning med 4,7 procent jämfört med samma period år 2017. Asien producerade 946,8 miljoner ton, en ökning med 5,5 procent. EU producerade 128,0 miljoner ton, en ökning med 1,3% procent. Nordamerikas produktion under de första nio månaderna 2018 låg på 89,7 miljoner ton, en ökning med 3,4 procent. Länderna inom OSS producerade 76,2 miljoner ton råstål under de första nio månaderna 2018, en ökning med 1,8 procent jämfört med 2017.

Kinas råstålproduktion för september månad låg på 80,8 miljoner ton, en ökning med 7,5 procent jämfört med september 2017. Japan producerade 8,4 miljoner ton, en minskning med 2,4 procent.

Inom EU så producerade Frankrike 1,3 miljoner ton, en ökning med 1,4 procent. Italien producerade 2,2 miljoner ton, en minskning med 0,8 procent. Spanien producerade 1,3 miljoner ton, en ökning med 5,1 procent.  

Turkiets råstålproduktion för september 2018 var 2,8 miljoner ton, en minskning med 5,9 procent jämfört med samma månad 2017.

USA producerade 7,3 miljoner ton råstål under månaden, en ökning med 9,0 procent jämfört med september 2017.

Brasiliens råstålproduktion för september 2018 var 3,0 miljoner ton, en ökning med 2,5 procent.