Malin Selleby tilldelas Sefströmsmedaljen

Svenska Bergsmannaföreningen har beslutat att tilldela Malin Selleby 2022 års Sefströmsmedalj för sitt förtjänstfulla arbete inom svensk och internationell bergshantering. Hon är den åttonde mottagaren av medaljen.

Sefströmmedaljen Malin Selleby

Peter Samuelsson, avgående ordförande i Svenska Bergsmannaföreningen överlämnar Sefströmsmedlajen till Malin Selleby. Foto: Mats Gartz

Motivering:
Malin Selleby har i sin gärning som forskare och lärare lämnat avgörande bidrag för att höja kunskapsnivån gällande termodynamisk modellering i Sverige. Malin Selleby har en grundexamen i materialteknik från Kungliga Tekniska Högskolan från 1986. Därefter har hon varit verksam som forskare vid KTH, där hon 2008 blev utsedd till universitetslektor och 2012 till professor i termodynamisk modellering. Under hennes akademiska karriär så har hon aktivt bidragit till framtagning av kurser, undervisning, doktorandhandledning och artikelförfattande inom området termodynamisk modellering.

Malin Selleby har skaffat sig ett brett internationellt nätverk och är idag ansedd som en av världens främsta experter på termodynamisk modellering inom materialdesign.

För att exemplifiera Malin Selleby:s bidrag till undervisning och forskningen och utvecklingen inom området termodynamisk modellering så kan följande insatser nämnas: i) utsedd till KTH:s bästa lärare av THS (Tekniska Högskolans Studentkår) år 2020, ii) ordförande i STT (Stiftelsen för termodynamisk modellering), iii) publicering av 104 artiklar i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter, iv) KTH:s representant i APDIC (Alloy Phase Diagram International Commission), och v) KTH:s representant i SGTE (Scientific Group Thermodata Europe).

Sammanfattningsvis så anser Svenska Bergsmannaföreningen att Malin Selleby:s egna insatser, tillsammans med ett djupt engagemang och förmåga att inspirera såväl elever som yngre och äldre forskare, kraftigt bidragit till en ökad kunskap inom området termodynamisk modellering. Därför är det väl motiverat att tilldela Malin Selleby 2022 års Sefströmsmedalj.

Högre teknisk utbildning tog sin början i Sverige 1819 då Fahlu Bergsskola grundades genom ett kungligt brev. Initiativtagare och förste ledare var Nils Gabriel Sefström, vilken har blivit förebilden i Svenska Bergsmannaföreningens förtjänstmedalj. Denna har sedan 1987 utdelats vart femte år till person, som i Sverige utfört förtjänstfulla insatser inom bergshanteringen av annat slag än administrativ eller företagsekonomisk gärning.