Liten minskning av världens råstålsproduktion

Produktionen av råstål i världen för de 64 länder som rapporterade till World Steel Association var 151,5 miljoner ton under september 2019. Det är en minskning med 0,3 procent jämfört med september 2018.

Världens råstålproduktion uppgick till 1 391,2 miljoner ton under de första nio månaderna av 2019, en ökning med 3,9 procent jämfört med samma period 2018. Asien producerade 1 000,1 miljoner ton råstål, en ökning med 6,3 procent. EU producerade 122,5 miljoner ton under de första nio månaderna av 2019, en minskning med 2,8 procent. Nordamerikas produktion av råstål under de första nio månaderna av 2019 var 90,6 miljoner ton, en ökning med 0,3 procent. OSS producerade 76,0 miljoner ton råstål under årets första nio månader, en nedgång med 0,1 procent.

Kinas råstålsproduktion för september 2019 var 82,8 miljoner ton, en ökning med 2,2 procent jämfört med samma månad 2018. Indien producerade 9,0 miljoner ton, en ökning med 1,6 procent. Japan producerade 8,0 miljoner ton, en minskning med 4,5 procent. Sydkoreas produktion av råstål var 5,7 miljoner ton under september, en minskning med 2,7 procent.

I EU producerade Tyskland 3,4 miljoner ton råstål i september 2019, en minskning med 4,0 procent jämfört med september 2018. Italien producerade 2,2 miljoner ton, en ökning med 1,1 procent. Frankrike producerade 1,2 miljoner ton, en minskning med 10,2 procent. Spanien producerade 1,2 miljoner ton, en nedgång med 1,0 procent.

USA producerade 7,1 miljoner ton råstål under september månad, en minskning med 2,5 procent jämfört med september 2018.

Brasiliens produktion av råstål för september 2019 var 2,4 miljoner ton, en minskning med 22,0 procent.