Industrin mobiliserar för kraftigt minskade utsläpp

Den svenska industrin står ensam för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Projekten i Industriklivet har stor potential att minska utsläppen. Industriklivet skapar möjligheter att finansiera tekniksprång och svarar på industrins ambitioner att ställa om samt nå de klimatpolitiska målen.

Under Industriklivets första år har flera projekt fått stöd. Projekten har stor potential att minska utsläppen. Bara inom satsningen HYBRIT finns potential att minska Sveriges utsläpp med 10 procent samt med 7 procent för Finland. HYBRIT spänner över hela värdekedjan – från malm till stål. Projektet har internationell betydelse för klimatet då Sverige är en stor exportör av järnmalmspellets och stål.

Läs hela artikeln hos Energimyndigheten