Fortsatt ökning av världens stålproduktion

Världens produktion av råstål, för de 64 länder som rapporterade till World Steel Association, uppgick i januari 2020 till 154,4 miljoner ton. Det är en ökning med 2,1 procent jämfört med samma månad 2019.

Kinas råstålsproduktion för januari 2020 var 84,3 miljoner ton, en ökning med 7,2 procent jämfört med januari 2019. Indien producerade 9,3 miljoner ton råstål under månaden, en minskning med 3,2 procent. Japan producerade 8,2 miljoner ton, en minskning med 1,3 procent.  Sydkoreas råstålsproduktion var 5,8 miljoner ton i januari 2020, en minskning på 8,0 procent.

I EU producerade Italien 1,9 miljoner ton råstål i januari 2020, en minskning med 4,9 procent. Frankrike producerade 1,3 miljoner ton, en ökning med 4,5 procent.

USA producerade 7,7 miljoner ton råstål, en ökning med 2,5 procent jämfört med januari 2019.

Brasiliens produktion av råstål för januari 2020 låg på 2,7 miljoner ton, en minskning med 11,1 procent.

Turkiets produktion av råstål för januari 2020 var 3,0 miljoner ton, en ökning med 17,3procent.

Produktionen av råstål i Ukraina var 1,8 miljoner ton, en minskning med 0,4 procent jämfört med januari 2019.