Fortsatt ökad råstålproduktion i världen

Världens produktion av råstål låg på 156,6 miljoner ton under oktober månad 2018. Det är en ökning med 5,8 procent jämfört med samma månad 2017. Detta enligt World Steel Associations månadsstatistik.

Kinas råstålproduktion för oktober 2018 var 82,6 miljoner ton, en ökning med 9,1 procent jämfört med oktober 2017. Indien producerade 8,8 miljoner ton, en ökning med 0,4 procent. Japan producerade 8,6 miljoner ton råstål, en minskning med 4,5 procent. Sydkoreas producerade 6,2 miljoner ton, en ökning med 3,5 procent.

I EU producerade Frankrike 1,3 miljoner ton råstål under oktober månad, vilket är en minskning med 3,5 procent jämfört med oktober 2017. Italiens råstålproduktion låg på 2,3 miljoner ton, en ökning med 1,1 procent. Spanien producerade 1,3 miljoner ton, en minskning med 7,4 procent.

USA producerade 7,6 miljoner ton råstål under oktober, en ökning med 10,5 procent jämfört med oktober 2017.