EU kan tacka stålet för att det finns

Idag på Europadagen den 9 maj – EU:s födelsedag – firas freden och sammanhållningen i Europa. Visste du att dagens EU har sin grund i europeisk ståltillverkning?

Att Europadagen firas den 9 maj kommer sig av att den franske utrikesministern Robert Schuman just detta datum 1950 presenterade en deklaration med förslag om att bilda en överstatlig europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) för sex länder; Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland.

Syftet med gemenskapen var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning som kunde leda till ett nytt förödande krig. EKSG la grunden till dagens EU.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret