Aluminiumprofil möjliggör elektrisk väg

Elonroad har fått i uppdrag att bygga en väg som laddar elfordon medan de kör. Hydro tillverkar de unika aluminiumprofilerna som ska göra den 1 000 meter långa teststräckan verklig.

Elonroad har i samarbete med Lunds universitet fått i uppdrag att bygga 1 000 meter väg längs Getingevägen som ligger i centrala Lund. EVolution Road, som den kallas, är ett treårigt projekt som Trafikverket avser att använda som demonstrationsplats. Det högteknologiska elvägskonceptet laddar alla typer av elektriska fordon när de kör eller är parkerade. Teststräckan i Lund byggs just nu och kommer att vara i drift innan sommaren.  

Till projektet levererar Hydro en strängpressad aluminiumprofil - en "vägprofil" - som kan innehålla elektronik och en skena för laddning av elbilar under körning.

Hans Fredriksson, som har lett projektarbetet för Hydro, menar att en sådan aluminiumprofil kräver noggrann bearbetning för att elektronik, kablage och ledningsprofiler ska kunna monteras i själva profilen innan skenan som hanterar laddningen monteras på vägprofilen.

Läs hela artikeln hos Metal Supply