” Säkra Industriklivet över mandatperioderna”

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan mellan politiken och den svenska industrin och mellan aktörer över industrigränserna. Industriklivet skapar förutsättningar för en hållbar omställningen, stödet är långsiktigt och välriktat mot projekt som ger stor positiv klimateffekt. Regeringen måste säkra Industriklivet över mandatperioderna.

Industriklivet gör det möjligt för svensk stålindustri att fortsatt leda utvecklingen mot hållbar produktion, både i Sverige och globalt.

– Långsiktighet för Industriklivet krävs eftersom omställningsprojekten tar tid. Att minska de direkta miljö- och klimatpåverkande utsläppen från stålindustrins tillverkningsprocesser är avgörande för att industrin ska kunna möta klimatmålen. Det kräver ny teknik inom flera olika områden. Men det handlar om stora utsläpp och det tar tid att utveckla den nya tekniken, varför långsiktig och tillförlitlig finansiering är ett måste för att större forsknings- och innovationsprojekt ska bli verklighet, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret