Laserytbeläggning med högentropimaterial - HEALCOAT

High Entropy Alloy Laser Coatings (HEALCOAT).

Syfte och mål

Högentropimaterial är en ny typ av metalliska material. Materialet bygger på principen med flera legeringselement i ungefär lika proportioner. Materialdesignen innebär att materialet bildar normala kristallina system och inte metallglas. Pulvervägen är en lämplig väg för att åstadkomma bra mikrostrukturkontroll och snabb materialutveckling. I projektet har det visats hur man kan ta ett nytt material från idé via pulver till slutlig demonstrator i form av en laserytbeläggning. Måluppfyllelsen är därmed god för projektet.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har visats hur högentropimaterial kan tas fram med stöd av teori/modellering, tillverkas i pulverform och slutligen processas i form av laserytbeläggningar. Projektet har därmed demonstrerat potentialen för ett nytt materialkoncept och även visat på en väg hur man praktiskt skulle kunna etablera snabb materialutveckling. Tillskapandet av skikt en intressant väg då man kan inrikta sig på skiktets funktion och kvalitet och i mindre grad ta hänsyn till strukturell lastbärande förmåga.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i samverkanmellan Chalmers (Material- och tillverkningsteknik), Höganäs och Swerea KIMAB. Chalmers har svarat för materialdesign och karakterisering, Höganäs har svarat för pulvertillverkning, laserytbeläggning samt nötningsprovning och Swerea KIMAB har svarat för materialmodellering. Genom upplägget och partnerskapet har experimentell och teoretisk kompetens förenats och kedjan från idé till demonstration säkerställts.

Projektdeltagare

Projektledare

Sheng Guo, Chalmers tekniska högskola (CTH)

Forskningsutförare

Chalmers tekniska högskola (CTH)
Swerea KIMAB
Höganäs AB

Styrgrupp

Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi (TO 80)

Tid

Startdatum

2014-06-01

Slutdatum

2015-05-31

High-Entropy Alloys (HEAs) Group at Chalmers University of Technology, Sweden