Jernkontorets utbildningspaket

Jernkontorets utbildningspaket är ett läromedel i tolv delar som täcker hela produktionskedjan vid stålframställning. Det är författat av experter inom nordisk stålindustri.

Paketet vänder sig till anställda vid stålföretagen och högskolestuderande, men kan även användas vid tekniskt inriktade gymnasie- och vuxenutbildningar. Även stålföretagens kunder har nytta av läromedlet.

Läs och ladda ner de tolv kompendierna på www.jernkontoret.se