Stipendier: Gerhard von Hofstens Stiftelse för Metallurgisk forskning

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och undervisning samt vetenskaplig forskning inom processmetallurgi, inom stål- och metallområdet samt även allmän metallforskning avseende bl. a. material och processer.

Medel kan beviljas för studier eller resor till forskare som är verksamma vid högskola, institution eller företag. Stipendier kan utdelas till samma mottagare mer än ett år.

Mer information om stipendiet och ansökningsformulär hittar du på jernkontoret.se

Om Gerhard von Hofsten

Gerhard von Hofsten, född i Sollefteå, utexaminerades som bergsingenjör från Tekniska högskolan 1942 och fick därefter anställning vid Jernkontorets tekniska byrå. 1961 blev han forskningschef vid Höganäs AB där han stannade i åtta år. Från 1964 och några år framöver var han ordförande för Jernkontorets forskningsutskott för pulvermetallurgi.

 

Meddelanden från Jernkontorets tekniska råd


Vol. 16 s. 127-140, 1948, Medd. nr 150 
"Om gasrening vid några svenska masugnar" 
av Gerhard von Hofsten

Obs. texten är inte längre konfidentiell.

Höganäskoncernens personaltidning "Brännpunkten" Årg. 19, Nr 2, Juni 1961

Gerhard von Hofsten längst upp till höger: "Gerhard von Hofsten, bergsingenjör, har anställts som chefsforskare, Avd. metallurgisk forskning, Centrallaboratoriet, Höganäs."


Artikel om boken "Svikta grundvalarna för vårt välstånd?" Natur och Kultur, Stockholm 1945. 217 s., som Gerhard von Hofsten skrev 28 år gammal.

Artikeln är hämtad ur tidningen Teknisk Tidskrift, som är föregångaren till Ny Teknik.

Eventinformation