Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1

Detta är utlysning nummer 16 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” är den första av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt.

Utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2. Genomförbarhetsstudie i Steg 1 kommer inte att vara ett krav för att ansöka i utlysningen gällande Steg 2.

Film med djupare information om utlysningen:

De som kan söka är genomförbarhetsstudier med fokus på att operationalisera idéer kring hur framväxande tekniker och metoder skulle kunna tillämpas inom eller med hjälp av innovationsområdet Metalliska material. Syftet är att bereda genomförbara forsknings- och utvecklingsprojekt samt bygga konsortier för att kunna genomföra dessa projekt.

Utlysningens budget är preliminärt satt till 9 miljoner kronor. Maximalt bidrag till ett projekt är 1 miljon kronor. Minsta total projektbudget är 500 000 kronor, varav högst 400 000 kronor kan utgöras av bidrag från Vinnova. För högre bidragsbelopp än 400 000 kronor krävs att den del av bidraget som överstiger 400 000 kronor matchas med egen finansiering som uppgår till ett lika stort belopp.

Sista ansökningsdag är 15 april 2021 kl 14.00

 Läs utlysningstexten och ansök hos Vinnova

 

Eventinformation