De storskaliga forsknings-anläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri (Bir2Gain)

Projektet syftar till att öka industrins möjligheter att effektivt utnyttja de nya experimentella teknikerna på MAX IV, ESS och PETRA III. Detta sker via bildandet av en utbildningsplattform för kontakt mellan industrin och experter på utvecklingen. Plattformen skapas samtidigt som en relevant utbildning i form av en workshopserie planeras och genomförs. Workshopserien handlar om de tillgängliga experimentella metoderna vid anläggningarna och hur de kan användas av metallindustrin och för metalliska material.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet utgörs av ökad kunskap och förståelse för nyttjandet av ESS, MAX IV och Petra III ur ett industriellt perspektiv samt uppbyggnad av ett bredare samarbete mellan experter och företag inom arenan för metalliska material. På sikt förväntas detta bidra till en ökad innovationstakt inom materialteknikområdet. Projektet kommer också att fungera som en proaktiv fokuserad samordning av de ingående aktörerna, vilket stärker deras möjligheter att påverka och driva den fortsatta utvecklingen av forskningsanläggningarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska: 1.Kartlägga industriella kunskapsluckor och informationsbehov avseende MAX IV, ESS och Petra III. 2.Kartlägga relevant kompetens och pågående initiativ på svenska forskningsinstitut och akademiska institutioner och bjuda in dem att delta i projektet. 3.Planera och genomföra en workshopsserie. 4.Skapa en industriinriktad och långlivad utbildningsplattform.

Projektet är uppdelat i två etapper varav den första avser arbetspaket 1, 2 och en första workshop i 3.

Här går att läsa om Etapp 2

Intresserade parter välkomnas att fylla i följande enkät:

BIR2Gain - Questionnaire to potential stakeholders

Workshops

1:a workshoppen "BIR2Gain in Welding and Corrosion Challanges", den 1-2 juni 2017 i Lund.
Läs mer om workshoppens innehåll och se presentationerna här
Ladda hem programmet och presentationer här

 

Här går att läsa om Etapp 2

 

Koordinator Jernkontoret
Projektledare Gert Nilson
Bidrag från Vinnova 689 424 kr
Projektets löptid 2016 - 2017