Produktion2030: Svensk produktionsforskning kartlagd och sökbar

Svensk produktionsforskning är komplex och det finns många underdiscipliner vilket gör att det kan vara svårt att få en överblick. Produktion2030 har därför låtit göra en kartläggning av den produktionsforskning som just nu bedrivs i Sverige.

Resultatet blev en omfattande sökfunktion på webben där du kan finna mer information om ett stort antal aktörer inom svensk produktionsforskning, och inom vilka områden dessa är verksamma.

Använd sökfunktionen på www.produktion2030.se