Programövergripande utlysning 2018

Detta erbjudande ska kunna ge finansiering till projekt inom området metalliska material som inte passat in i de strategiska innovationsprogrammets senaste utlysningar.

Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden Metalliska material är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Denna utlysning är tänkt att vara årligt återkommande inom Metalliska material. Syftet är att erbjuda finansiering för projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar. Att utlysningen är årligen återkommande innebär också en framförhållning som ska ge företag, forskare och andra intressenter goda möjligheter att planera projekt och ta fram en väl genomarbetad ansökan.

Alla typer av organisationer som har kompetens och förmåga att genomföra ett projekt är välkomna att söka bidrag. I projektet måste minst två projektparter delta, varav minst en ska vara ett företag. Maximalt bidrag som kan beviljas till ett projekt är tre miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med högst 45 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Beroende på de övriga utlysningar som genomförs inom programmet är projektförslag inom följande områden helt undantagna från detta årets utlysning.

  • Projektförslag som syftar till industrialisering av additiv tillverkning (AM) för metalliska material. (Projektförslag som exempelvis inkluderar AM som möjliggörare och metod omfattas dock av utlysningen.)
  • Projektförslag som adresserar endast resultat- och effektmål inom Steg 7: Öka kompetensen och attraktiviteten.

Sista ansökningsdag är 20 september 2018

Läs mer och ansök hos Vinnova

Eventinformation