Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Utlysningen riktar sig till projekt inom additiv tillverkning för metalliska material. Projektet ska bidra till att additiv tillverkning av metall utvecklas till en industrialiserad process, som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Den här utlysningen vill ge finansiellt stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom additiv tillverkning inom metallindustrin. Projekten ska bidra till att industrialisera additiv tillverkning inom den del av svensk industri som producerar eller använder metall.

De som söker bidrag ska ha kapacitet att kunna påskynda införandet av en fullskalig industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material. Företag från olika branscher kan delta.

Det finns inget maximalt belopp per projekt. Utlysningens budget är 40 miljoner kronor. Maximal tid för projektets genomförande är 36 månader.

Sista ansökningsdag är 28 februari 2018

Läs mer och ansök hos VINNOVA

Eventinformation