Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Utlysningen vill ta fram nya kunskaper och metoder som kan tillämpas i metallindustrins arbete med varaktig kompetensförsörjning. Erbjudandet riktar sig till organisationer som kan stärka metallindustrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning.

Utlysningen vänder sig till projekt som tar fram kunskap och metoder som stärker industrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning. Förhoppningen är att projekten ska belysa olika aspekter av varaktig kompetensförsörjning och att projektportföljen ska innehålla frågeställningar kring såväl studie- som arbets- och övriga livsvillkor.

Även projekt som kompletterar eller förstärker nyttan av pågående insatser och aktiviteter kan finansieras. Projekten kan söka högst 3 miljoner kronor.

Vilka pågående insatser som finns har precis kartlagts. Kartläggningen finns här.

Utlysningen vänder sig till projekt bestående av till exempel företag, kommuner, regionala eller nationella organisationer, forskningsorganisationer eller nätverk av dessa. Minst en projektpart ska vara ett företag från metallindustrin.

Ansökningsstöd

För att få stöd i arbetet med att utforma ansökan går det att ta hjälp av utlysningens funktion för ansökningsstöd.

Exempel på områden inom vilka ansökningsstödet kan vara ett bollplank är till exempel för att få reda på mer om detta erbjudande, för att stämma av om en projektidé passar in i erbjudandet eller hur en idé kan omsättas till ett konkret projektförslag.

Ansökningsstödet kan också ge tips på samarbetspartners, ge hjälp med projektets syfte i relation till utlysningens inriktning, diskutera projektgruppens sammansättning samt svara på frågor eller funderingar om den kartläggning som gjorts inför utlysningen.

Observera att ansökningsstödet endast kan användas som bollplank och stöd på en övergripande nivå. Ansökningsstödet kan inte användas för korrekturläsning av ansökan eller lämna detaljerade kommentarer avseende projektets utformning och genomförande. Ansökningsstödet gör inte en bedömning av ansökans kvalitet och därmed heller ingen uppskattning av projektets möjligheter att få finansiering.

Kontaktuppgifter till ansökningsstödet:

Jennica Broman
0739-23 52 63
jennica.broman@novigi.se

 

 

Här finns listan på intresserade parter intresserade av matchning

 

Sista ansökningsdag är 28 februari

Läs mer och ansök hos VINNOVA

Eventinformation