Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Det här erbjudandet vänder sig till projekt som fick finansiering i den tidigare utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier". Genomförbarhetsstudien ska ha visat att den bärande idén har förutsättningar att nå ända fram till industriell tillämpning.

Utlysningen finansierar fullskaliga projekt som förväntas vidareförädla de bärande idéer som har utvärderats i tidigare genomförbarhetsstudier. De tidigare studierna ska ha visat potential att kunna resultera i signifikant förbättrade varor, tjänster, processer, organisationer, affärsmodeller eller externa relationer.
En "bärande idé" kännetecknas av:

  • En tydlig och specifik beskrivning av vilken förändring man vill åstadkomma.
  • En färdplan som löper hela vägen från dagens situation till den tänka förändringen.
  • Ett helhetsperspektiv som – åtminstone övergripande – identifierar tänkbara flaskhalsar och fallgropar längs färdplanen.

Utlysningen omfattar samtliga sju steg i den strategiska agendan Nationell samling kring metalliska material.

De konstellationer som söker ska innehålla minst en forskningsorganisation och ett företag och som båda har varit projektparter i föregående genomförbarhetsstudie. Utlysningens totala budget är 32 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag är 26 april 2018

Läs mer och ansök hos Vinnova

Eventinformation