Film från projekt LIGHTest workshop

I samband med Metalliska materials programkonferens så hölls den 15 mars 2018 ett seminarium och workshop av testbäddsprojektet LIGHTest.

Här går det att se hela seminariet och workshopen.

Välkomna och introduktion
Joachim Larsson, SSAB (Moderator):

Vad är projekt LIGHTest och hur kan företag delta redan nu?
Boel Wadman:

Exempel på pågående pilotarbete och SMF-uppdrag
Ramin Moshfegh, Lamera AB

Kriterier, tidplan, deadlines
Gert Nilson

 

 

Om LIGHTest

Syftet med projektet är att hjälpa industrin att testa tillverkningsmetoder och materialegenskaper av lättare produkter, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker utan med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel.

Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lättare produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. 

Läs mer om projektet här

Eventinformation