Detektion av defekter under ståltillverkning (TermDefekt)

Projektet syftar att utvärdera flera olika termografisystem och deras förmåga att detektera olika typer av ytdefekter i olika stadier av stålbearbetning. Studien kommer att innehålla olika experimentella utställningar, samt bildanalys för detektering av olika typer av defekter. Resultatet av studien kommer att belysa fördelarna och begränsningar i dessa system. Ett förslag till fortsatt utveckling och användning av dessa system kommer att läggas fram.

Ytkvalitet av stålprodukter har blivit allt viktigare under de senaste 10 åren, eftersom ytkvalitet inte bara påverkar produktens estetiska utseende utan även dess korrosionsskydd. Flera visionbaserade lösningar som avbildar stålprodukter i synligt ljus finns nu på marknaden. Dessa system har för låga prestanda för att kunna detektera defekter i tuffa stålproduktionsmiljöer, och är därför ofta placerade ned produktionslinjen för slutlig kvalitetskontroll. Under de senaste åren har IR imaging och termisk visionsystem utvecklats snabbt, vilket har lett till nya högprestanda (ökade snabbhet, känslighet, detektivitet, upplösning) produkter med potential att möjliggöra detektion av ytdefekter vid tidiga stadier av produktionslinjerna.

Förväntade effekter och resultat

Genomförbarhetsstudiens huvudsakliga resultat blir:

  • IR avbildning/termografisk lösning som optimerar kontrasten mellan defekter och icke-defekter
  • Experimentell evaluering av IR avbildningen/termografisk teknik for detektering av defekter på ytan av stålprodukter i relevant laboratoriemiljö
  • Evaluering och jämförelse av bildbehandlingsalgoritmer for klassificering av defekter.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien genomförs i arbetspaket enligt:

  • AP1: Specificering
  • AP2: Kartläggning av termografiska tekniker
  • AP3: Experimentell validering
  • AP4: Bildbehandling och klassificering
  • AP5: Projektledning

Projektet bygger vidare på projektinitiativ 41.

Koordinator Swerea KIMAB