Hållbar tillverkning av 3D-printade sandformar och -kärnor (Sandbox)

Gjuteriindustrin har i och med ny 3D-teknik för tillverkning av sandformar nya möjligheter att möta t.ex. fordonsindustrins krav på kortare utvecklingstider, lägre komponentvikter och större geometrisk komplexitet. Att använda sig av denna nya teknik innebär stora fördelar på produktnivå eftersom man liksom inom annan additiv tillverkning ändrar randvillkoren för hur en komponent kan designas. För dagens printrar finns ett begränsat antal bindemedelssystem, vilket gör att man som användare behöver lära sig att hantera ett nytt system, både vad gäller processen och påverkan på den färdiga komponenten. Hur kommer detta nya bindemedel t.ex. att påverka befintlig produktion om man inte har två helt separata system för formtillverkning och hur påverkar det i sin tur hållbarhet och ekonomi?

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till att forma en robust, hållbar process som kortar ledtider och möjliggör ett iterativt konceptskapande för produktägaren och dess underleverantör. För att göra detta måste projektet resultera i:

• Kunskapsuppbyggande kring kraven på sanden som används i processen – med syftet att producera en svensk sand som kan implementeras i printprocessen. Sanden testas i Swerea SWECAST och Sibelcos sandlaboratorier.

• Öka kunskapen kring vilken bindemedelsmängd som är optimal samt hur denna och andra faktorer inverkar på variationer på formarna och det färdiga godset.

• Ett antal demonstrationsfall med 3D-printade formar /kärnor där den ekonomiska hållbarheten utreds med syftet att hitta den lönsamma affären med processen.

• Ge svar på hur mekaniska egenskaper och ytor på komponenter skiljer från produktion i konventionella formar genom provning av egenskaper och analys av ytor.

• En Guideline för vad man ska tänka på som konstruktör och användare av 3D-printade formar och kärnor.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP 1: Projektledning

AP 2: Robust process

AP 3: Komponentkvalitet

AP 4: Svensk sand

AP 5: Utbildning och informationsspridning

AP 6: Ekonomiska förutsättningar för 3D-printade sandformar

Koordinator: Swerea SWECAST