WSA publicerar statistisk årsbok

World Steel Association har publicerat sin statistiska årsbok för 2017.

WSA:s stålstatistiska årbok presenterar ett tvärsnitt av stålindustrins statistik. Den innehåller bland annat omfattande statistik från 2007 till 2016 om råstålproduktion per land, stålproduktion per produkt, stålhandel per produkt, stålanvändning per capita och land. Årsboken innehåller också data om produktion och handel med järnmalm och handel med skrot.

Statistiken samlades in från WSA:s medlemmar samt olika internationella organisationer.

Årsboken går att ladda ner gratis hos WSA