Trafikverket byter till aluminium

De systematiska kopparstölderna har gjort att Trafikverket nu tröttnat och tagit ett beslut om att ersätta kopparkabeln med aluminium, skriver Aluminium Scandinavia.

– Huvudsyftet är att aluminium i dag är mindre stöldbegärligt och funktionsmässigt ett gångbart alternativ, säger Tomas Andersson, Trafikverkets nationella samordnare mot kopparstölder.

I och med kostnaderna för installationsarbetet så kommer materialbytet inte att ge någon egentlig besparing. Därför så är det inte lönsamt att göra ett materialbyte i förebyggande syfte. Nu kommer Trafikverket i stället att byta till aluminium vid reparationsbyten där koppar har stulits.