Sandvik säljer del i Fagersta Stainless

Sandvik avyttrar nu sin andel om 50 procent i Fagersta Stainless, vilka tillverkar rostfri stång och tråd. Verksamheten samägs av Sandvik Materials Technology och Outokumpu. Outukumpu kommer att ta fullt ägande över Fagersta Stainless.

Outukumpu kommer att ta fullt ägande över Fagersta Stainless till en köpesumma om 184 miljoner kronor. Under 2017 omsatte bolaget cirka 1,6 miljarder kronor och Sandviks andel av nettovinsten har av Sandvik redovisats som resultat från andelar i intresseföretag. 

Transaktionen genomförs i två faser och Sandviks ägande minskar till 10 procent vid slutet av juni 2018 och till noll vid slutet av 2019. Affären förväntas vara avslutad i slutet av juni 2018, efter godkännande av berörda myndigheter.