Sandvik avyttrar delar av Mining Systems

Sandvik har tecknat ett avtal om att avyttra delar av Mining Systems till FLSmidth.

Mining Systems konstruerar och installerar materialhanteringssystem. Under 2016 hade verksamheten en omsättning på 2,9 miljarder kronor.

Avsikten att avyttra Mining Systems kommunicerades första gången genom ett pressmedelande den 1 oktober 2015.

Läs mer på www.home.sandvik