Metod ska separera bly från mässingsskrot

I dag är det möjligt att tillverka blyfri mässing, och efterfrågan på den ökar. Under paradigmskiftet från mässing med bly − till mässing utan bly − är det dock viktigt att kunna återvinna befintligt skrot på bästa sätt till dess att hela mässingscykeln är blyfri.

Återvinningsgraden på mässing är idag mycket hög eftersom ingredienserna är dyra. Då svensk mässingtillverkning är nästan helt skrotbaserad, och efterfrågan på blyfri mässing ökar, blir det viktigt att hitta en metod för att ta bort bly från gammal mässing. Swerea MEFOS ska i ett nytt projekt utveckla metoder för att separera de olika metallerna i mässingen och därmed få fram en renare (blyfri) råvara.

Läs hela artikeln på www.swerea.se